Spring naar hoofd-inhoud

Sponsorbeleid

Wij krijgen veel verzoeken om verschillende evenementen, verenigingen, activiteiten en goede doelen te sponsoren. Omdat het niet haalbaar is om alles te sponsoren, is het centrale uitgangspunt dat er een succesvolle samenwerking voor beide partijen is. Dit betekent dat wij hierin weloverwogen keuzes maken. Daarom hebben wij voor uw en ons gemak een sponsorbeleid opgesteld.

Het sponsorbeleid van BBEAT Tuin en Park is gebaseerd op:

 • Regionale betrokkenheid in het rayon: gericht op de lokale samenleving;
 • Er dient een goede balans te zijn tussen de drie P’s: people, planet & profit;
 • Goede doelen, maatschappelijke sponsoring en/of jubilea;

Uw aanvraag voor sponsoring moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Het verzoek past binnen één of meerdere items van het hierboven genoemde sponsorbeleid.
 • Het verzoek biedt de mogelijkheid tot het uitdragen van de naamsbekendheid van BBEAT Tuin en Park.
 • De vraag van kosten, goederen en manuren is reëel.
 • BBEAT Tuin en Park is het enige deelnemende Tuin en Park bedrijf.
 • Het verzoek is niet gerelateerd aan een geloofsovertuiging;
 • De samenstelling van het publiek past bij onze doelgroep.

Uitgesloten voor sponsoring zijn:

 • Aanvragers/projecten die politiek, financieel of religieus ter discussie staan of waarbij de sponsorbijdrage ten gunste komt van een individu.
 • Projecten die het milieu, de omgeving, deelnemers of toeschouwers belasten.
 • Indien het niet binnen het sponsorbeleid en de marketingkalender past.

Sponsoring aanvraag sturen:
Wij ontvangen meer aanvragen dan waar wij aan kunnen voldoen. Op dit moment kunnen wij helaas geen nieuwe sponsorverzoeken in overweging nemen. Hoe goed de doelstellingen van de organisatoren vaak ook zijn.
Als u toch een verzoek wilt indienen of een vraag heeft, kunt u mailen naar: info@bbeat.nl